Creation: Free Design

Oproep: Doe ook mee met Green Energy Day! 11 februari 2020

Green Energy Day is de dag waarop de duurzame energie van dat jaar op is. Dit jaar valt Green Energy Day op 11 februari. De NvdE heeft het initiatief genomen om op deze dag te laten zien dat dat zowel bedrijven als burgers nu al bijdragen aan een land dat draait op duurzame energie en dus bijdragen aan het opschuiven van Green Energy Day (elk jaar zal Green Energy Day 10 dagen opschuiven, zodat in 2050 Green Energy Day op 31 december zal vallen).

Green Energy Day moet een boost geven aan iedereen die wil bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Iedereen kan meedoen aan Green Day Energy. Vanuit de geothermiesector zetten we op de website van de Green Day een operator in het zonnetje. Verwijs er naar op de eigen website of zet een ludieke actie op of tag op 11 februari de Green Energy Day met #greenenergyday #aardwarmte.

Green Energy Day