Creation: Free Design

Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Om de verduurzamingsopgave de komende jaren te realiseren wordt de inzet van partijen onderling afgestemd in het uitvoeringsoverleg voor de gebouwde omgeving. Het uitvoeringsoverleg is bedoeld om overzicht te houden en elkaar aan te spreken op de uitvoering van de afspraken.

Voorzitter van Platform Geothermie (SPG) Frank Schoof neemt namens de sector deel aan de uitvoeringslijn 8, duurzame warmte, één van de 8 uitvoeringslijnen, onder leiding van de ‘rapporteurs’/trekkers Peter Vermaat (Enexis) en Ans van den Bosch (EZK). Op dit moment worden de ‘deliverables’ nader gedefinieerd. De uitvoering van het Masterplan vormt hierbij de leidraad. De voortgang van dit overleg zal kort worden toegelicht tijdens de expertmeeting Masterplan Aardwarmte op 29 januari a.s.