Creation: Free Design

Onderzoek naar geothermie haven Rotterdam gaat volgende fase in

Het Ultradiepe Geothermie consortium Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam een opsporingsvergunning heeft gekregen om de kansen voor ultradiepe aardwarmtewinning verder te onderzoeken in het westelijk deel van de Rotterdamse haven.

De afgelopen jaren is de ondergrond goed in kaart gebracht, mede als onderdeel van de green deal UDG. Het verkrijgen van de opsporingsvergunning betekent dat Shell en het Havenbedrijf de komende jaren de tijd hebben om hun plan verder uit te werken met het doel in het westelijk deel van de haven aardwarmteprojecten te ontwikkelen. De komende circa twee jaar ligt het accent op het maken van afspraken met mogelijke afnemers van de aardwarmte, het uitwerken van de kosten, het bepalen van een mogelijke locatie voor een proefboring en het uitzoeken hoe de infrastructuur eruit kan zien. Essentieel is ook dat de aardwarmte kan concurreren met energie uit andere bronnen. Voorlopig is het doen van een (proef)boring nog niet aan de orde.

Lees meer