Creation: Free Design

Bijeenkomst DEEP NL op 21 februari

Het DEEP NL onderzoeksprogramma heeft als doel “Gevolgen beter begrijpen van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond”. De bijeenkomst op 21 februari is gericht op fundamenteel begrip van diverse ondergrondprocessen. Naast het presenteren van de stand van zaken is een belangrijk doel van de bijeenkomst het achterhalen van de kennisbehoefte van stakeholders. Er zijn dan ook links met het KEM-programma van EZK en de KIRA-onderzoeken. Meer informatie en aanmelding via de link.