Creation: Free Design

Terugblik Congres Aardgasvrije Wijken op 23 januari

Namens de aardwarmtesector was Stichting Platform Geothermie 23 januari op het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Samen met andere duurzame warmtebronnen was er een stand in het techniek-lab die de 1200 deelnemers van het congres druk bezochten.

De stand trok veel bezoekers en de interesse was groot in hoe een boring werkt en wat er te zien is, zowel tijdens een boring als tijdens productie. De geleende ESP (Electrical Submersible Pump) van Baker Hughes gaf een goed beeld. 

Stichting Warmtenetwerk, Stichting Platform Geothermie en Netwerk verzorgden samen een deelsesse over warmtenetten en de bijbehorende bronnen. Er zijn vele technieken mogelijk: aquathermie, geothermie, restwarmte, biomassa, warmtepomp en WKO.  Welke combinatie van net(-tempertuur), woning(-label) en bronnen is optimaal? Dat beantwoordt deze presentatie. Vanuit het publiek kwamen vooral vragen over de combinatie van aquathermie met warmtepompen en over cascadering.

De NVDE heeft op dezelfde dag de brochure Programma Aardgasvrije Wijken uitgebracht. Hierin beschrijft de NVDE zeven duurzame alternatieven voor het verwarmen met aardgas, die nu al worden toegepast. Het gaat om individuele, blokgebonden of collectieve oplossingen. Per oplossing is een schatting van de CO2-reductie, de vereiste isolatie en een verduidelijkende illustratie gegeven. De brochure kan gemeenten helpen bij het oriënteren op een alternatief voor verwarmen met aardgas en bij het opstellen van Transitievisie Warmte. Geothermie is bij uitstek een oplossing die goed past in de collectieve warmtenetten. 

congres aardgasvrijewijken