Creation: Free Design

Drukbezochte expertmeeting voortgang Masterplan Aardwarmte

Woensdag 29 januari 2020 bezochten ruim 100 warmteprofessionals de expertmeeting over de voortgang van het Masterplan Aardwarmte dat in 2018 is opgesteld door DAGO, EBN, Stichting Platform Geothermie en Stichting Warmtenetwerken en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op de expertmeeting werd teruggeblikt op- en vooruit gekeken naar de ambities uit het masterplan. In 6 verschillende werksessies werden de deelnemers bijgepraat over de stand van zaken van uiteenlopende thema’s die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. En is inbreng verzameld voor de masterplanactiviteiten en focus aangebracht voor 2020/2021.

Bekijk de overzicht van de sessies en downloads