Creation: Free Design

Update coronavirus en aardwarmte(sector)

Via dit verzamelbericht houden we u op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen die (in)direct van invloed zijn op de ontwikkeling van aardwarmte en de aardwarmtesector als gevolg van het coronavirus. De berichtgeving is zo actueel en compleet mogelijk. Als u iets wilt aanleveren voor de update, of informatie heeft voor actualisatie, mail deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Evenementen

 • De jaarbijeenkomst van Stichting Platform Geothermie op 3 juli wordt een online bijeenkomst. Zie de agenda
 • SCAN heeft haar eerste webinar gehouden om gemeenten op de hoogte te brengen van het seismisch onderzoek dat in regio Brabant/Limburg gaat plaatsvinden. In plaats van een fysieke bijeenkomst zijn ongeveer 60 vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en de provincie digitaal op de hoogte gebracht. Ook operators kijken hoe ze online mogelijkheden kunnen benutten bijvoorbeeld voor omgevingscommunicatie. Voor meer informatie over de ervaringen, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Vele bijeenkomsten en evenementen zijn en worden afgelast door het coronavirus en de onzekerheid de komende tijd. Check de agenda voor een actueel overzicht van wat wel en niet doorgaat.


Effecten in de sector

 • Als sector nemen we deel aan het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving (UO) van het Klimaatakkoord en stemmen we af met onder andere Glaskracht Nederland voor de ontwikkelingen in het UO Landbouw. Mede door de coronacrisis zijn de bijeenkomsten afgelast en is er weinig vordering.
 • Vertraging bij de uitvoering van uw project? De maatregelen om het coronavirus te stoppen kunnen ook gevolgen hebben voor het project dat u uitvoert. Deze gevolgen zijn misschien zo groot dat uw project vertraging oploopt of verandert, of dat uw situatie op een andere manier wijzigt. Is dat bij u aan de hand, ook als het van tijdelijke aard is: neem dan contact op met RVO.
 • Veel van de bedrijven die aardwarmte gebruiken of ontwikkelen zijn actief in de glastuinbouw. Ondernemers in de sierteelt en groente/fruit kassen zien hun afname kelderen in deze tijd. al lijkt er weer sprake van (voorzichtig) herstel. LTO Glaskracht zet zich in voor deze ondernemers en informeren uitgebreid over het coronavirus op hun website.
 • Het seismisch onderzoek van SCAN heeft een maand stil gelegen vanwege de coronamaatregelen. De werkzaamheden zijn eind april herstart in de regio Salland in het Oosten van het land. Er is een nieuwe planning beschikbaar voor de volgende onderzoeksgebieden. Kijk voor de actuele informatie op www.scanaardwarmte.nl/nieuws.
 • Aangepaste planning Regionale Energie Strategieën (RES):
   • De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES is verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.
   • Op 1 oktober start PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).
   • Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig - verschuift naar 1 februari 2021.
   • De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

 
Wetgeving en subsidies

 • Het kabinet trekt 650 miljoen euro uit voor de agrarische sector. Het gaat onder meer om de sierteelt en bepaalde delen van de tuinbouw.
 • De Tweede Kamer overlegt nog steeds grotendeels schriftelijk. Dit betekent dat veel Algemeen Overleggen (AO’s) of worden uitgesteld of schriftelijk plaatsvinden. De volgende overleggen staan de komende tijd gepland:
  • 24 juni: AO Klimaat & Energie
 • Het Platform Geothermie houdt nauw in de gaten wat de gevolgen van het coronavirus zijn op de processen en planning van de wetgevingstrajecten zoals de Mijnbouwwet, Warmtewet 2 en Omgevingswet. Tot nu toe wordt er op ambtelijk niveau gewoon doorgewerkt en valt op dat met name het politieke proces anders wordt ingericht of opschuift.
 • De omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022.


Initiatieven

 • Samen met de NVDE werken Platform Geothermie en DAGO mee aan een uitgebreide inventarisatie van de effecten van de coronacrisis. Na de laatste inventarisatie van 4 juni (derde deel inventarisatie corona-effecten) heeft de NVDE het rapport ‘Inventarisatie corona-effecten op duurzame energiesector en arbeidsmarkt’ gepubliceerd. De resultaten van maart en april vindt u hier. Daarnaast is er een analyse gemaakt per branche.
 • We bespreken de inventarisatie van de effecten van de coronacrisis op de Nederlandse geothermiesector met de EGEC.
 • EGEC heeft een oproep gedaan aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen om een interne markt voor warmte te creëren. Met als doel om duurzame ontwikkelingen door te laten gaan en de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen in deze tijden van coronacrisis. Lees meer
 • EGEC heeft samen met 36 andere Europese energiebrancheorganisaties een brief gestuurd aan Europese leiders en besluitvormers waarin ze aandringen op een koppeling van de Europese Green Deal en het stimuleringspakket als reactie op de COVID 19-pandemie. Lees meer
 • Marco van Soerland van HVC heeft meegewerkt aan een podcast in de serie ‘verschoven tijd’. Deze serie gaat over ondernemers in coronatijd. Beluister de podcast.