Creation: Free Design

Analyse n.a.v. inventarisatie corona-effect op duurzame energiesector

Samen met de NVDE werken Platform Geothermie en DAGO mee aan een uitgebreide inventarisatie van de effecten van de coronacrisis. In de week van 13 april hebben we een mailing gestuurd met het verzoek om een enquête in te vullen. De inventarisatie is op 20 april jl. afgerond. De rapportage van de NVDE vindt u hier.

Daarnaast is er een nadere analyse gemaakt per branche.

Analyse effecten voor de geothermiesector:

  • De geothermiesector ervaart een stagnering in activiteiten door het wegvallen van de vraag en het stilleggen van lopende en startende projecten. Dit zorgt voor een omzetdaling met de verwachting dat dit oploopt tot 40% in het derde kwartaal van 2020. Dit zorgt voor een vacaturestop en veroorzaakt in sommige gevallen dat er geen werk meer is voor de flexibele schil / tijdelijke contracten.
  • Er vindt een vertraging plaats in de vergunningstrajecten waardoor aardwarmte en warmtenetten een langere ontwikkeltijd nodig hebben. Als vergunningstrajecten hier niet op aangepast worden of de looptijd van de SDE-beschikking niet wordt verlengd zullen projecten niet van de grond komen en de afspraken in het klimaatakkoord niet gehaald worden.
  • Doordat gemeenten / regio’s vertragingen in het proces rond de RESsen / warmtetransitievisies hebben aangekondigd, vindt er een vertraging plaats in de projectontwikkeling, mede doordat een adequaat participatietraject onmogelijk is door het verbod op bijeenkomsten. Deze vertraging zorgt ervoor dat projecten er langer over doen om tot ontwikkeling te komen met gevolgen voor het aantrekken van investeringen.


Bekijk ons verzamelbericht Update coronavirus en aardwarmte(sector)