Creation: Free Design

Het conceptadvies voor de SDE++ in 2021

Het conceptadvies voor de SDE++ in 2021 is inmiddels beschikbaar. Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen.
Namens de geothermiesector en NVDE worden er consultatiereacties ingediend.

Ook de werkgroepen worden uitgenodigd om input te leveren.
Download het rapport ‘Conceptadvies SDE++ 2021 Geothermie’

Bekijk ook onze Position Paper SDE++ waarin we o.a. suggesties doen voor verbetering.