Creation: Free Design

Seismisch onderzoek SCAN weer opgestart

Het seismisch onderzoek van SCAN is eind april weer opgestart nadat dit ruim een maand stil heeft gelegen vanwege de coronamaatregelen. De werkzaamheden zijn herstart in de regio Salland in het Oosten van het land. Er is een nieuwe planning beschikbaar voor de onderzoeksgebieden, met onder andere verschuivingen tussen de verschillende gebieden. De velddata van eerdere lijnen zijn beschikbaar. ‍Kijk voor de actuele informatie op www.scanaardwarmte.nl/nieuws.  Het verzamelbericht ‘update coronavirus’ geeft actuele informatie over de gevolgen van de coronacrisis op de aardwarmtesector