Creation: Free Design

DAGO en SPG gaan krachten bundelen

De besturen van DAGO en Stichting Platform Geothermie (SPG) zijn tot de conclusie gekomen dat een versnelling van de ontwikkeling van aardwarmte vraagt om een versterkte samenwerking tussen DAGO en SPG. De beide besturen hebben hun leden en deelnemers voorgesteld om hun organisaties op te laten gaan in één sterke brancheorganisatie met meer slagkracht. In deze vorm willen DAGO en SPG, gezamenlijk met andere partijen uit de warmtesector, kennisinstellingen en met overheden werken aan een aantrekkelijk investeringsklimaat en een effectieve en passende wet- en regelgeving voor de geothermiesector.

Tijdens de ledenvergadering van DAGO (25 juni) en de jaarbijeenkomst van SPG (3 juli) is een samenwerkingsvoorstel toegelicht en voorgelegd. Het voorstel kan op brede instemming rekenen van zowel de leden van DAGO als van de deelnemers van SPG. DAGO en SPG werken de komende maanden verder aan de uitwerking van het voorstel om hun krachten te bundelen en zij willen voor het eind van dit jaar daar besluiten overnemen.