Creation: Free Design

Uitnodiging voor projectvoorstellen (call for proposals) op het onderzoeksgebied Geo Energie

Het TKI Nieuw Gas nodigt projectvoorstellen uit die zich specifiek richten op het onderzoeksgebied Geo Energie ten behoeve van de energietransitie. De projectvoorstellen moeten bijdragen aan een verlaging van kosten, verhogen van efficiency, vermindering van risico’s en een vergroting van transparantie en veiligheid van een of meerdere duurzame toepassingen in de ondergrond t.b.v. de energietransitie.

Het TKI Nieuw Gas, en in bredere zin de Topsector Energie, wil een faciliterende rol spelen om benodigde innovaties voor de transitie naar een duurzame energievoorziening te ontwikkelen en versnellen. Omdat de ondergrond hierin een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld op de terreinen geothermie, ondergrondse energieopslag en opslag van CO2, richt de programmalijn Geo-Energie zich op de innovaties waarbij specifiek veilig en duurzaam gebruik van de diepe ondergrond voor energiewinning en energieopslag centraal staat.

Deze call voor projectvoorstellen richt zich inhoudelijk op het gebruik van de diepe ondergrond voor duurzame energiewinning (zoals geothermie) en energieopslag. Met als belangrijke randvoorwaarden dat de projectvoorstellen bijdragen aan een verlaging van kosten, verhogen van efficiency, vermindering van risico’s en een vergroting van transparantie en veiligheid van een of meerdere duurzame toepassingen in de ondergrond t.b.v. de energietransitie.

Lees meer over het indienen van een projectvoorstel op topsectorenergie.nl