Creation: Free Design

Nieuwe warmtewet

Vanuit de verschillende werkgroepen van Platform Geothermie zijn we gekomen tot een consultatiereactie op de wet collectieve warmtevoorziening.

In deze consultatiereactie bieden wij een aantal concrete handvatten om het wetsvoorstel te verbeteren en het wetsvoorstel goed aan te laten sluiten op de verdere ontwikkeling en versterking van geothermie.

 

Consultatiereactie Wet collectieve warmtevoorziening