Creation: Free Design

SDE2020 najaarsronde opent op 24 november

De Kamerbrief van 14 september 2020 geeft aan dat de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) opent op 24 november a.s. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.
In de kamerbrief staat ook dat een aantal zaken wijzigt ten opzichte van eerdere kamerbrieven. Zo zijn de basisbedragen voor de CCS lager en bedraagt de openstelling in fase 1 65 €/ton CO2. De SDE++ 2020 gaat van start op 24 november 2020 en sluit op 17 december 2020.
Vier geothermieprojecten hebben een positieve beschikking ontvangen in het voorjaar van 2020. RVO heeft op ruim 7.000 subsidieaanvragen positief beslist.