Creation: Free Design

Patrick Zwaan neemt afscheid van de Raad van Toezicht

Na ruim 6 jaar lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Platform Geothermie is Patrick Zwaan recent teruggetreden.
Patrick was vanuit de Rabobank al in 2008 betrokken bij de financiering van de eerste geothermieprojecten, als sectormanager Tuinbouw. Daardoor kwam hij in contact met alle stakeholders van deze ‘nieuwe sector’, wat voor een toezichtfunctie waardevolle inzichten oplevert.

Patrick Zwaan: “Ik ben in 2014 toegetreden tot de Raad van Toezicht en heb dit met veel plezier gedaan. Het is een zeer enthousiaste club mensen die allen de geothermiesector naar een hoger niveau brengen door bundeling van kennis en netwerken. Omdat mijn rol binnen de Rabobank sinds twee jaar meer buiten de aardwarmte ligt werd mijn toegevoegde waarde voor het Platform minder. Dat is ook de reden om mijn functie neer te leggen en de ruimte te geven aan anderen.”
Patrick heeft gezien hoe de sector de laatste jaren steeds verder professionaliseert. “Er komen steeds meer partijen met kennis, daadkracht en de juiste netwerken aan tafel waardoor ik vertrouwen heb in de verdere ontwikkeling van deze kansrijke oplossing voor het verder verduurzamen van Nederland. Met het samengaan van DAGO en Platform Geothermie verwacht ik dat adequate lobby, die zo essentieel is, krachtiger tot uitvoer kan worden gebracht.”

Wij danken Patrick Zwaan hartelijk voor zijn bijdrage aan het Platform.

Patrick Zwaan