Creation: Free Design

Leidraad ACM zorgt voor duidelijkheid over levering warmte

De Autoriteit Consument en Markt heeft begin november 2020 een leidraad gepubliceerd met daarin een overzicht van de regels waaraan warmteleveranciers moeten voldoen. Het komt daarmee tegemoet aan de wens uit de sector voor meer duidelijkheid.

De leidraad is bedoeld voor leveranciers van warmte aan consumenten en kleinere bedrijven, oftewel verbruikers met een individuele aansluiting van maximaal 100 kW. “In de praktijk blijkt dat warmteleveranciers en verbruikers niet altijd op de hoogte zijn van hun verplichtingen”, schrijft de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Het document voor warmteleveranciers bevat geen nieuwe regels, maar maakt een opsomming van bestaande regelgeving die is vastgelegd in de Warmtewet, het Consumentenrecht in het Burgerlijk Wetboek en de Wet oneerlijke handelspraktijken.

Zie voor meer informatie www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-verplichtingen-voor-een-leverancier-van-warmte