Creation: Free Design

Reactie op gewijzigde Mijnbouwwet

De werkgroepen PA en Gebouwde omgeving van Platform Geothermie en deelnemende gemeenten en provincies hebben de afgelopen periode gewerkt aan een reactie op de gewijzigde Mijnbouwwet die op 16 juli 2020 door de minister van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het wetsvoorstel ‘Aanpassing van het vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte’ wordt terechte aandacht besteed aan het verbeteren van het vergunningsstelsel voor de opsporing en winning van aardwarmte.

Namens de sector brengen we verbeterpunten naar voren in deze position paper.