Creation: Free Design

Ook uitstel voor SDE+-projecten met realisatiedeadline in de eerste helft 2021

SDE-projecten die in de eerste helft van 2021 gerealiseerd hadden moeten worden krijgen meer tijd.
De ontheffing gold al voor projecten die in 2020 van start hadden moeten gaan, en loopt nu door tot 1 juni 2021.

Lees de Kamerbrief (d.d. 24-11-2020)