Creation: Free Design

Podcast: Geothermie voor de glastuinbouw

Geothermie is een duurzame warmtebron in de glastuinbouw en belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in Nederland.
Maar het gebruik van geothermie kent ook de nodige uitdagingen.

Ivan Das van Rabo Projectfinanciering en René Gomersbach, sectorspecialist tuinbouw delen hun visie op de mogelijkheden van aardwarmte in de glastuinbouw in een Rabo-Podcast:

Podcast: Geothermie voor de glastuinbouw (rabobank.com)

Ook vanuit het Masterplan Aardwarmte is aandacht voor de businesscase. Één van de acties uit het plan was om een Modelaanpak Projectfinanciering Geothermie te ontwikkelen. Deze biedt inzicht in de informatiebehoefte van financiers en laat zien welke afspraken daar bij horen. Ook nuttig/ noodzakelijk voor ándere partijen zoals overheden om te weten waar de financiële vraagstukken over gaan. De modelaanpak is ontwikkeld door Rebel Group in opdracht van EBN namens de Masterplanpartijen.