Creation: Free Design

NP RES zoekt bedrijven voor toekomstige samenwerking - deadline 15 december a.s.

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) ondersteunt 30 regio’s bij het ontwikkelen van hun RES. Zij zoekt marktpartijen die hen daarbij met hun kennis, expertise en netwerk kunnen versterken.
Geinteresseerden kunnen vóór woensdag 16 december een online kennismakingspitch insturen.

NP RES zoekt marktpartijen die:

  • vaker omgaan met een verkennende opdracht;
  • gewend zijn met veel stakeholders samen te werken;
  • hun unieke vakkennis kunnen inzetten voor de vraagstukken in de regio
  • dit alles soepel weten te verbinden met andere kennisgebieden. Denk aan processen rond gebiedsontwikkeling en de werking van het (regionale) energiesysteem, ook in relatie tot vraagsectoren als mobiliteit, industrie, landbouw en gebouwde omgeving. 


Concrete eerste opdracht
NP RES zoekt kennis voor een van de concrete opdrachten waar op dit moment aan wordt gewerkt: het opzetten van een proeftuin met drie tot vier regio’s om vraag en aanbod integraal mee te nemen in de ontwikkeling van zoekgebieden.

Ben je geïnteresseerd?
NP RES ontvangt dan graag vóór woensdag 16 december een online kennismakingspitch. Zie voor meer informatie www.regionale-energiestrategie.nl