Creation: Free Design

Bijdrage onderzoek TU Delft

De TU Delft (Dennis Voskov, Alex Daniilidis) wil een onderzoek opstarten waarvoor ze steun en input vanuit het bedrijfsleven nodig heeft. De studie betreft een verbeterde risicoanalyse voor aardwarmtesystemen door kwantificering van geologische, fysische, economische en technologische onzekerheden.
Op dit moment gaat het over een ‘letter of support’ en de bereidheid deel te nemen aan enkele overleggen.

Nieuwsgierig en/of geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie (en de contactpersoon) (pdf).