Creation: Free Design

Update Versnellingstraject Geothermie in de gebouwde omgeving

De afgelopen maanden heeft een kernteam uit de geothermiesector samen met een breed netwerk van stakeholders gewerkt aan een advies over het versnellen van geothermie in de gebouwde omgeving. Op 9 februari jl. presenteerde dit team tijdens een online bijeenkomst hun bevindingen.

Het kernteam bestaat uit Marco van Soerland (Geothermie Nederland/HVC), Peter Odermatt (SWN/Hydreco), Herman Exalto (EBN), Wendela Slot en Tjalling (beide van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat).
Op 9 februari jl. presenteerde dit team tijdens een online bijeenkomst hun bevindingen op basis van de drie thema’s propositie, maatschappelijk draagvlak en governance, waaraan zij de afgelopen maanden hebben gewerkt. Dit heeft geleid tot vier voorlopige kernpunten, namelijk:

  1. Kavelaanpak
  2. Uitbreiding en innovatie van projecten
  3. Draagvlak
  4. Financieel instrumentarium


Tijdens de bijeenkomst konden aanwezigen hun input leveren op de bevindingen van het kernteam. Door middel van break-outsessies ging het kernteam met de betrokkenen in gesprek. Op basis van die input, de adviezen van de subgroepen en aanvullende input van diverse stakeholders wordt nu gewerkt aan een adviesrapport. Dit adviesrapport komt naar verwachting eind maart van dit jaar. Na het opleveren van het eindrapport zal het kernteam met elkaar gaan bepalen hoe de thema’s uit het eindrapport het best verder opgepakt kunnen worden, bij wie van de diverse sectorpartijen en overheden thema’s belegd kunnen worden en welke aanvullende stappen eventueel nog nodig zijn.