Creation: Free Design

RNES Aardwarmte - garantieregeling open tot 15 september 2021

Bij een aardwarmteproject is er een kleine kans op misboring. Maar aangezien een boring zeer kostbaar is, kan een misboring grote financiële gevolgen hebben. Door gebruik te maken van de Regeling nationale EZ subsidies – risico’s dekken voor aardwarmte, kortweg RNES Aardwarmte, is dit risico voor een groot deel af te dekken. De RNES regeling gaat in 2021 voor de 9e keer open.

Geen inhoudelijke wijzigingen in 2021

Op 1 april 2021 is de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) voor de 9e keer open. Er zijn geen inhoudelijke verschillen met de openstelling in 2018, 2019 en 2020. Alle RVO aanvraagformulieren zijn hetzelfde.

Budget

Het budget voor de regeling is op 14 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Het beschikbare bedrag voor de 10e openstelling is € 66,6 miljoen.

Aanvragen

Investeerders in een aardwarmteproject kunnen een aanvraag indienen van 1 april 2021 tot en met 15 september 2021, 17.00 uur. Lees meer over de voorwaarden van deze regeling op de website van RVO.