Creation: Free Design

symposium ‘Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie’

Stichting Platform Geothermie, Energie Beheer Nederland en Geologische Dienst Nederland van TNO nodigen u van harte uit voor het symposium ‘Aardwarmte in de Regionale Energiestrategie’ op vrijdag 22 maart bij TNO in Utrecht.

Lees meer...

Toename Geothermie in 2018


Infographic Geothermie in 2018In 2018 groeide de hoeveelheid gewonnen aardwarmte met 19,5%. Dit blijkt uit de productiecijfers verzameld door branchevereniging DAGO.

Lees meer...

Opsporingsvergunning voor HVC in Drechtsteden

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond in de Drechtsteden geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Lees meer...

Richtlijn voor veilige aardwarmte Brabant

De richtlijn geothermie Brabant is op 31 januari jl. vastgesteld en ondertekend door de volgende partijen: provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Geothermie Brabant B.V., DAGO: de branche-organisatie van geothermie operators en diverse gemeenten in Brabant.

Lees meer...

Belgisch Noord-Limburg onderzoekt geothermie

Vito neemt in Belgie deel aan het Europese project DGE-ROLLOUT, dat in Nederland, Duitsland en Belgie nagaat hoe ze optimaal aardwarmte kunnen winnen. Binnenkort start er een onderzoek naar het potentieel van aardwarmte in de ondergrond van Bree en Lommel, Belgie. Voor dit project is door het provinciaal bestuur 126.000 euro vrijgemaakt.

VITO gaat als één van de projectpartners zich kunnen toeleggen op de realisatie van geothermische demonstratie-activiteiten.

Lees meer...

Veiligheid aardwarmte is prioriteit in de sector

Persbericht

Delft en Middenmeer, 22 januari 2019

De aandacht in de media voor het risico van mogelijke lekkages bij de winning van aardwarmte vraagt om uitleg. Het Platform Geothermie en de brancheorganisatie DAGO zetten zich in voor de structurele veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. De sector is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. In de media-aandacht van de afgelopen dagen zien wij een paar onderwerpen die om toelichtingvragen.

Lees meer...

HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte in Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend in de regio IJmondgemeenten. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Lees meer...

Korte terugblik 2018 & vooruitblik naar 2019

In 2018 heeft de geothermie in Nederland zich weer verder ontwikkeld. In februari werd duidelijk dat we in 2019 gastheerland zullen zijn van het European Geothermal Congress, mede als blijk van waardering voor de groei van geothermie in ons land. Verder is in mei 2018 het Masterplan Aardwarmte verschenen, en zijn dit jaar vier geothermieprojecten geïnitieerd, meer dan ooit! De toegenomen belangstelling voor geothermie vanuit de gebouwde omgeving is goed merkbaar geweest in het grote aantal verzoeken voor lezingen, deelname aan conferenties et cetera.

Lees meer...

Engelstalige versie van het Masterplan is uit

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een vertaling voor het Masterplan Aardwarmte in Nederland. Lees het Master Plan Geothermal Energy in The Netherlands