Creation: Free Design

structuurvisie ondergrond vastgesteld

De structuurvisie ondergrond is aangeboden aan de Tweede Kamer op 8 juni 2018. De structuurvisie ondergrond biedt een inkijk in de mogelijkheden voor de winning van grondwater voor drinkwater en toekomstige mijnbouwactiviteiten. Dit met aandacht voor de veiligheid en belangen van burgers. 

Lees de structuurvisie hier

Lees meer...

Rapport play-based portfoliobenadering geothermie

TNO en EBN geven met dit rapport de eerste inzichten in de voordelen van de toepassingvan de play-based portfoliobenaderingvan geothermie. De benadering streeft een optimale ontwikkeling na van de diepe ondergrond. Ze maakt gebruik van de meerwaarde van het in samenhang ontwikkelen van de publieke ondergrond, de warmtenetten en de bovengrondse warmtevraag. Het rapport wil laten zien dat op die manier het geheel groter is dan de som der delen.

Download het rapport hier

Nederlandse 'geothermie' producten bij de EGEC

De Europese brancheorganisatie voor geothermie, de EGEC (the European Geothermal Energy Council), heeft tijdens het 20 jarig jubileum Nederlandse producten afkomstig uit kassen die geothermie benutten gebruikt tijdens de afsluitende borrel. Tijdens de zogenoemde 'geothermal food and drinks' konden heerlijke hapjes genuttigd worden en fleurden prachtige planten de ruimte op. 

Lees meer...

Jaarlijkse deelnemersbijeenkomst Platform Geothermie geslaagd

08 juni 2018 

Op 08 juni 2018 is de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van Platform Geothermie gehouden in Utrecht. Met een goede opkomst startte de bijeenkomst met het voorstellen van Melanie Provoost, de nieuwe medewerker van het Platform.

Lees meer...

Masterplan Aardwarmte Nederland

Op 29 mei 2018 is het Masterplan Aardwarmte Nederland aangeboden aan Ed Nijpels, de coördinator van het Klimaatakkoord voor de SER. Het Masterplan is een inspanning van DAGO, EBN, Stichting Warmtenetwerk en Platform Geothermie. Het Masterplan beschrijft een ambitie en bijbehorend actieplan voor aardwarmte, warmtenetten en de warmtevraag. 

Lees meer...

Meedoen aan de IGA-fotowedstrijd?

This year the International Geothermal Association would like to continue the nice tradition of the IGA Photo Contest. Once again, everyone is welcome to send their geothermal pictures to us! The best thirteen photos will be used for our IGA calendar 2019.

Lees meer...

Onderzoek naar businessmodellen voor gasbedrijven in de geothermie

12 april 2018
Ben Dewever heeft een Msc-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van olie- en gasbedrijven in de geothermie. Waar zit voor hén het business-model?  De titel luidt dan ook: 'Exploration of viable geothermal energy business models for gas & oil (G&O) companies in the Netherlands'. (op te vragen via het Bureau)

Arnout Potze benoemd tot voorzitter RvToezicht

28 februari 2018.
De Raad van Toezicht & Advies van het Platform Geothermie heeft ir. M.A.C. (Arnout) Potze benoemd tot voorzitter van de Raad. De heer Potze is...

Lees meer...

Ondertekening Green Deal 'Participatie van de omgeving bij energieprojecten'

Donderdag 22 maart ondertekende Platform Geothermie met 26 andere partijen de Green Deal 'Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’. De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief, omdat zij van mening zijn dat als ‘aan de voorkant’ van projecten voor windenergie, grootschalige zon, of andere vormen van duurzame energie de omgeving goed betrokken wordt, de kans van slagen van deze projecten vergoot wordt.

Lees meer...