Creation: Free Design

Aardwarmte: een rijzende ster voor de energietransitie – interview Melanie Provoost

Melanie Provoost, strategisch adviseur beleid van Platform Geothermie, is geïnterviewd over aardwarmte in aanloop naar de vakbeurs Duurzaam Verwarmd:
'Aardwarmte een rijzende ster voor de energietransitie'.

Negende openstelling Garantieregeling aardwarmte op 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 is de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw opengesteld. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject. De regeling is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de zevende en achtste openstelling. De handleiding en de websites van RVO zijn geactualiseerd en wijzigingsformulieren zijn eenvoudiger vindbaar.

Zie www.rvo.nl/aardwarmte

Huisman Geo en Yeager Energy bundelen krachten voor ontwikkeling aardwarmte

Huisman Geo en aardwarmtebedrijf en operator Yeager Energy gaan samenwerken in het vergunningsgebied ‘Nissewaard’. Doel is om op grote schaal aardwarmteputten en slimme warmte- en koude netwerken te ontwikkelen en te beheren.

Lees meer...

D4 en Shell willen samen aardwarmte ontwikkelen in regio Rijnland

D4 en Shell willen samen met Firan de warmtetransitie versnellen in de gebouwde omgeving en glastuinbouwsector van de regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer. Door samen met warmte-afnemers, partijen en overheden het aardwarmtepotentieel en de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een open en publiek warmtenet te onderzoeken, jagen zij de transitie van aardgas naar duurzame warmte aan.

Lees meer...

Warmte van Leeuwarden wil kennis delen

Shell en EBN zijn begin dit jaar toegetreden tot het consortium Warmte van Leeuwarden om het bestaande aardwarmteproject in Leeuwarden verder te helpen realiseren.

FotoLeeuwarden web

Lees meer...

Wayland Energy sluit Anthura aan op aardwarmtenetwerk

In het tuinbouwgebied rondom Bergschenhoek heeft Wayland Energy, producent van duurzame energie, zes nieuwe glastuinbouwbedrijven aangesloten op haar aardwarmtebron. Het betreft tuinders op de Anthuriumweg en Warmoeziersweg.

Lees meer...

Geothermieproject Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL) van start

In Luttelgeest zijn plantenkwekerij Bernhard Groep en paprikateler Tas Paprika gestart met de realisatie van Aardwarmtecombinatie Luttelgeest (ACL). Nu de financial close voor de projectfinanciering van het geothermieproject is bereikt, zetten beide bedrijven een belangrijke stap richting verduurzaming en wordt er in de toekomst nauwelijks nog aardgas gebruikt om de kassen in Luttelgeest te verwarmen.

Lees meer...

Kinderen thuis? Lesje in aardwarmte

De scholen zijn dicht en er wordt tal van studiemateriaal aangeboden. Vind je het leuk om kinderen wat mee te geven over ons vakgebied? Een inleidende digitale gastles over de energietransitie geven kan met het educatiepakket van EBN. Of bekijk de aflevering ‘Aardwarmte’ van het Klokhuis.

Lees meer...

Productiecijfers aardwarmte in Nederland 2019: Forse stijging gebruik aardwarmte

Het gebruik van aardwarmte nam in 2019 met 51% toe ten opzichte van 2018. Er werd in 2019 5,6 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Aardwarmte wordt voor het grootste gedeelte toegepast in de glastuinbouw. De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie stijgt de laatste jaren fors. 

Lees meer...