Creation: Free Design

Wayland Energy sluit Anthura aan op aardwarmtenetwerk

In het tuinbouwgebied rondom Bergschenhoek heeft Wayland Energy, producent van duurzame energie, zes nieuwe glastuinbouwbedrijven aangesloten op haar aardwarmtebron. Het betreft tuinders op de Anthuriumweg en Warmoeziersweg.

Lees meer...

Geothermieproject Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL) van start

In Luttelgeest zijn plantenkwekerij Bernhard Groep en paprikateler Tas Paprika gestart met de realisatie van Aardwarmtecombinatie Luttelgeest (ACL). Nu de financial close voor de projectfinanciering van het geothermieproject is bereikt, zetten beide bedrijven een belangrijke stap richting verduurzaming en wordt er in de toekomst nauwelijks nog aardgas gebruikt om de kassen in Luttelgeest te verwarmen.

Lees meer...

Kinderen thuis? Lesje in aardwarmte

De scholen zijn dicht en er wordt tal van studiemateriaal aangeboden. Vind je het leuk om kinderen wat mee te geven over ons vakgebied? Een inleidende digitale gastles over de energietransitie geven kan met het educatiepakket van EBN. Of bekijk de aflevering ‘Aardwarmte’ van het Klokhuis.

Lees meer...

Productiecijfers aardwarmte in Nederland 2019: Forse stijging gebruik aardwarmte

Het gebruik van aardwarmte nam in 2019 met 51% toe ten opzichte van 2018. Er werd in 2019 5,6 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Aardwarmte wordt voor het grootste gedeelte toegepast in de glastuinbouw. De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie stijgt de laatste jaren fors. 

Lees meer...

Bijeenkomst Energy Reinvented Community brengt sectoren bijeen

Op 4 maart vond weer een bijeenkomst plaats van de Energy Reinvented Community. Met onder andere een presentatie van Luc Brugman (HVC) over warmtesystemen. Meer en meer realiseren de gas- en de geothermiesector de overeenkomsten én de verschillen tussen beide sectoren. Lees meer over de ERC of bekijk het verslag.

ERC foto

Enthousiaste ondernemingen gezocht voor het Dutch Geothermal Cluster

Een aantal gerenommeerde Nederlandse bedrijven (IF Technology, Huisman, Well Engineering Partners, Witteveen+Bos) onderzoekt de mogelijkheid van gezamenlijke buitenlandse marketing. Zij zoeken nadrukkelijk naar andere ondernemingen om zich hierbij aan te sluiten. Er is immers in Nederland geothermische expertise opgebouwd die ook in het buitenland nuttig kan zijn. Alle bedrijven zijn welkom, inclusief (dus) concurrenten van de genoemde bedrijven.

Lees meer...

Vertrek ECW uit project Warmte van Leeuwarden

ECW was de oorspronkelijke operator van het project Warmte van Leeuwarden en heeft begin van dit jaar besloten zich volledig te concentreren op de energie- en watertoepassingen op Agriport en in Andijk. Robert Kielstra, directeur van ECW vertelt over de beweegredenen.

Lees meer...

Onderzoekspublicatie vanuit het project Kennisagenda Aardwarmte

Het project van Kennisagenda Aardwarmte 'A regional field development strategy for deep geothermal energy production' heeft een eerste onderzoekspublicatie opgeleverd.
Lees het artikel “Interdependencies between physical, design and operational parameters for direct use geothermal heat in faulted hydrothermal reservoirs”, gepubliceerd op ScienceDirect

Energy Reinvented Community : ook voor geothermisten!

Energy Reinvented Community is een gespreks- en discussieruimte voor professionals in de energiewereld die al zo’n vijf jaar bestaat en opgericht is door Shell, Siemens en TNO, EBN is hier een jaar geleden bij aangesloten. Het is de eerste keer dat er een working group heat transition wordt gehouden. De bedoeling is om een gesprek te voeren over hoe de warmtetransitie tot stand kan komen en wie .....

Lees meer...