Creation: Free Design

Rapport innovatie-routekaart geothermie verschenen

22 juni 2018. RHDHV heeft voor EBN en RVO een rapport opgesteld van de belangrijkste technische onderzoeksvragen die de ontwikkeling van aardwarmte kunnen versnellen, via kosten- en risicoreductie en efficiëntieverhoging. Daarnaast geeft het rapport...

Lees meer...

Overlijden Ruggero Bertani, President van EGEC

22 juni 2018. Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Ruggero Bertani, de president/ voorzitter van EGEC, onze Europese koepelorganisatie. Hij is 62 jaar geworden. SPG heeft een blijk van medeleven verstuurd. 'Lees meer' voor het volledige bericht van EGEC.

Lees meer...

structuurvisie ondergrond vastgesteld

De structuurvisie ondergrond is aangeboden aan de Tweede Kamer op 8 juni 2018. De structuurvisie ondergrond biedt een inkijk in de mogelijkheden voor de winning van grondwater voor drinkwater en toekomstige mijnbouwactiviteiten. Dit met aandacht voor de veiligheid en belangen van burgers. 

Lees de structuurvisie hier

Lees meer...

Rapport play-based portfoliobenadering geothermie

TNO en EBN geven met dit rapport de eerste inzichten in de voordelen van de toepassingvan de play-based portfoliobenaderingvan geothermie. De benadering streeft een optimale ontwikkeling na van de diepe ondergrond. Ze maakt gebruik van de meerwaarde van het in samenhang ontwikkelen van de publieke ondergrond, de warmtenetten en de bovengrondse warmtevraag. Het rapport wil laten zien dat op die manier het geheel groter is dan de som der delen.

Download het rapport hier

Nederlandse 'geothermie' producten bij de EGEC

De Europese brancheorganisatie voor geothermie, de EGEC (the European Geothermal Energy Council), heeft tijdens het 20 jarig jubileum Nederlandse producten afkomstig uit kassen die geothermie benutten gebruikt tijdens de afsluitende borrel. Tijdens de zogenoemde 'geothermal food and drinks' konden heerlijke hapjes genuttigd worden en fleurden prachtige planten de ruimte op. 

Lees meer...

Jaarlijkse deelnemersbijeenkomst Platform Geothermie geslaagd

08 juni 2018 

Op 08 juni 2018 is de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van Platform Geothermie gehouden in Utrecht. Met een goede opkomst startte de bijeenkomst met het voorstellen van Melanie Provoost, de nieuwe medewerker van het Platform.

Lees meer...

Masterplan Aardwarmte Nederland

Op 29 mei 2018 is het Masterplan Aardwarmte Nederland aangeboden aan Ed Nijpels, de coördinator van het Klimaatakkoord voor de SER. Het Masterplan is een inspanning van Geothermie Nederland (destijds DAGO en Platform Geothermie), EBN en Stichting Warmtenetwerk. Het Masterplan beschrijft een ambitie en bijbehorend actieplan voor aardwarmte, warmtenetten en de warmtevraag. 

Lees meer...

Meedoen aan de IGA-fotowedstrijd?

This year the International Geothermal Association would like to continue the nice tradition of the IGA Photo Contest. Once again, everyone is welcome to send their geothermal pictures to us! The best thirteen photos will be used for our IGA calendar 2019.

Lees meer...

Onderzoek naar businessmodellen voor gasbedrijven in de geothermie

12 april 2018
Ben Dewever heeft een Msc-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van olie- en gasbedrijven in de geothermie. Waar zit voor hén het business-model?  De titel luidt dan ook: 'Exploration of viable geothermal energy business models for gas & oil (G&O) companies in the Netherlands'. (op te vragen via het Bureau)