Creation: Free Design

Boring Geopower Oudcamp gestart

31 augustus 2017
alweer enkele weken gelden is de eerste broing voor Geopower Oudcamp in Maasland gestart. Enige tijd daarvóór is de eerste nieuwsbrief verschenen. Recente informatie op hun website.

Nieuwe financieringsfaciliteit geopend (ETFF)

1 september 2017
Vanaf 1 augustus 2017 kan via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) een beroep worden gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Met de ETFF stimuleert het ministerie van Economische Zaken ....

Lees meer...

35 Geothermica-voorstellen. 7 uit NL.

29 augustus 2017
De call was hiermee 4 keer overtekend GEOTHERMICA richt zich op internationale demo- en R&D-projecten, en wil commerciële toepassing van innovaties bevorderen. Nederland heeft 7 voorstellen in gediend, en doet mee in enkele andere. Meer info op de geothermica-website en op de Platfrom-website zodra mogelijk. 

Janssen Pharmaceutica investeert in geothermie

15 augustus 2017
The Belgium pharmaceutical company is planning to invest up to $42 million into geothermal energy for heating and cooling the buildings in its facilities. The plan is to start drilling at its site in Beerse, Flanders, for the construction of a deep geothermal energy system, after the summer. Read more on ThinkGeoEnergy

Mijnwater ook in Glasgow?

15 augustus 2017
Proposal for $12m research center on geothermal heating from abandoned mines in Glasgow, Scotland. (bron: ThinkGeoEnergy)

Call for papers voor Geotherm 2018

18 augustus 2017
GeoTHERM has launched a call for papers to be presented at the 2018 edition of its congress, about shallow or deep geothermal energy. Interested speakers can send their abstracts until 8th of September 2017.

SodM publiceert 'Staat van de sector'/ reactie Platform

14 juli 2017
Het Staatstoezicht op de Mijnen, de toezichthouder op de ondergrond (SodM) heeft deze week de ‘Staat van de Geothermiesector’ uitgebracht. In het rapport constateert SodM diverse verbeterpunten rondom veiligheid, deskundigheid en financiële draagkracht. Platform Geothermie neemt deze aanbevelingen zeer serieus.

Lees meer...

Green Deal Ultra-diepe geothermie (UDG) getekend

19 juni 2017
De lang verwachte Green Deal tussen het ministeirie van Economische Zaken, zeven consortia, EBN en TNO is vandaag getekend tijdens de jaarlijkse presentatie van het EBN-rapport ‘Focus on Energy’ in Den Haag. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van geothermie.

Lees meer...

Tender for 3 MW geothermal power plant, Holzkirchen

18 juni 2017
The geothermal project at Holzkirchen in Bavaria, Germany is in an ongoing tender process for the supply of a 3 MW ORC geothermal power plant (inclusive of turbine and condensation unit). The project is being developed by local developer Geothermal Holzkirchen GmbH.