Creation: Free Design

Vier onderzoeken Kennisagenda Aardwarmte gereed

23 oktober 2016

Voor de Kennisagenda Aardwarmte zijn vier rapporten gereed gekomen.

  • 'Lozing van testwater bij geothermieprojecten' door IF Technology Een afwegingskader voor projecten die hiermee (in de boorfase of daarna) te maken hebben. 

Lees meer...

Update boring Nature's Heat

12 januari 2017
Men hoopt in januari de tweede put afgerond en getest te hebben, en in mei/juni de bovengrondse installatie in gebruik te kunnen nemen.
Verder is ...

Lees meer...

Risicobeheersing in de geothermie en gaswinning

5 september 2016

Lees meer...

Publieke perceptie van geothermie

5 september 2016

Internationaal onderzoek. Neemt u deel?
A research group from the International Geoscience Programme (IGCP) supported by UNESCO is working on a project to expand geothermal exploitation in Europe and the Americas.

Lees meer...