Creation: Free Design

Coöperatie Aardwarmte Beheer Nederland bespaart opnieuw meer aardgas

In 2020 hebben de 4 aangesloten projecten (Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk, Green Well Westland in Honselersdijk, GeoPower Oudcamp in Maasland en Ammerlaan Geothermie in Pijnacker) in totaal 1.178.000 GJ aan duurzame warmte geproduceerd. Dit komt neer op een besparing aan aardgas van ruim 37.000.000 m3, oftewel het jaargebruik van ruim 28.600 huishoudens. De bijdrage aan de reductie van de CO2-emissie van alle aangesloten glastuinbouwbedrijven komt daarmee neer op 66.600.000 kg CO2 in één jaar tijd.

Lees meer...

“Samenwerking in de warmtesector is cruciaal voor energietransitie"

Vanaf 1 maart 2021 is Ernst Japikse, algemeen directeur Ennatuurlijk, de nieuwe voorzitter van Stichting Warmtenetwerk. Hij neemt de plaats in van Erik Stronk die de warmtesector heeft verlaten voor een functie als algemeen directeur bij WPS Parkeersystemen. Stronk en Japikse vertellen over de knelpunten en kansen binnen de warmtesector en de rol van Stichting Warmtenetwerk.

Lees meer...

Geothermie en de verkiezingen

Geothermie Nederland heeft in aanloop naar de verkiezingen een brief gestuurd naar diverse (beoogd) kamerleden en politieke partijen. Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wordt er veel verwacht van geothermie. Om opschaling in de glastuinbouw en gebouwde omgeving succesvol te maken roept de geothermiesector bij de verkiezingen op een drietal acties op de agenda te zetten die essentieel zijn, niet alleen voor geothermie maar vooral voor de warmtetransitie en het Klimaatakkoord:

Lees meer...

Update Versnellingstraject Geothermie in de gebouwde omgeving

De afgelopen maanden heeft een kernteam uit de geothermiesector samen met een breed netwerk van stakeholders gewerkt aan een advies over het versnellen van geothermie in de gebouwde omgeving. Op 9 februari jl. presenteerde dit team tijdens een online bijeenkomst hun bevindingen.

Lees meer...

Testen van aardwarmteprojecten blijft mogelijk in Onderzoekscentrum Rijswijk

Het Rijkswijks onderzoekscentrum voor aardwarmte kan haar bijdrage voor de energietransitie blijven voortzetten. De initiatiefnemers van het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG) hebben het belang van unieke fieldlab nogmaals onderstreept en committeren zich tot 2024 aan het centrum. Dat is goed nieuws voor de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Bedrijven die willen experimenteren met nieuwe boortechnieken en/of materialen kunnen tot minstens 2024 gebruikmaken van de faciliteiten die het centrum in Rijswijk biedt.

Lees meer...

Opsporingsvergunningen Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een vergunning afgegeven aan Shell en Eneco waarmee onderzoek kan worden gedaan naar aardwarmte in Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. Aardwarmte kan als bron een bijdrage leveren aan het verder verduurzamen van warmtenetten. Het is een kansrijke optie om meer woningen en gebouwen in deze regio aardgasloos te verwarmen.

Lees meer...

Opsporingsvergunningen regio Rijnmond

ENGIE, Hydreco GEOMEC en Shell werken aan het in kaart brengen van het aardwarmte potentieel in de ondergrond in de regio Rijnmond. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor de opsporingsvergunningen voor de gebieden ‘Rotterdam 4’ en ‘Rotterdam Stad’, ‘Rotterdam BAR’ en ‘Rotterdam 7’ verleend.

Lees meer...

Inspiratiefilm vanuit de tuinbouwsector ‘Een glazen wereld, met een warm hart’

De glastuinbouw speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie in Zuid-Holland, zij loopt voorop in het opwekken en gebruik van duurzame energie. De tuinbouwsector kan en wil Nederland graag helpen. De video nodigt uit om de handen ineen te slaan.

Lees meer...

Afsluitende sessie Kennisagenda Aardwarmte

Op dinsdag 26 januari was de afsluitende sessie van de het kennisprogramma Kennisagenda Aardwarmte. Het webinar behandelde de twee laatste afgeronde onderzoeken, een update van de kennis- en innovatie roadmap (KIRA) en innovatieagenda die wordt uitgevoerd door EBN, en blikt terug op de Kennisagenda Aardwarmte zelf.

Lees meer...