Creation: Free Design

Jaarlijkse overzicht van aardwarmte in Europa is weer verschenen.

EGEC heeft op 9 juni 2020 het marktrapport geothermie 2019 gepubliceerd met de belangrijkste bevindingen over de geothermie ontwikkelingen in Europa.
Eind 2019 waren er in Europa 130 aardwarmteinstallaties operationeel, 36 projecten in ontwikkeling en nog eens 124 projecten gepland. Nederland hoort bij de top 4, van landen met aardwarmteinstallaties.

Lees het bericht op EGEC.org

Lees meer...

TU Delft ontvangt subsidie voor onderzoek geothermie

TU Delft heeft 3,4 milljoen euro subsidie toegekend gekregen van de Europese Commissie voor onderzoek naar efficiency en veiligheid bij geothermie projecten.

 

Toezicht signaal kwaliteit geothermie putten

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een toezicht signaal gegeven over de kwaliteit van geothermie putten. Als buizen door corroderen kan dit volgens SodM leiden tot verzilting van het grondwater. Het ministerie van Economische Zaken heeft als reactie gegeven dat er geen extra maatregelen worden genomen omdat er al verbeteracties zijn ingezet.
Lees het toezicht signaal en reactie van het ministerie.

EU risico management regeling voor geothermie

Het GEORISK Consortium heeft een open brief gestuurd aan de Europese Commissie om een ‘EU risico management regeling voor geothermie’ op te richten. Met de vraag deze te koppelen aan toepassingen als TEN-E of the Connecting Europe Facility die de Europese Energiemarkt structureren.

Start tweede aardwarmteproject Trias Westland

Op 12 juni startte de boring naar de tweede aardwarmtebron. Dankzij de uitbreiding van Trias Westland kan nog eens 100 hectare, in eigendom van 30 glastuinbouwondernemers, duurzaam worden verwarmd. Uniek is dat ook 345 woningen in de wijk Liermolen worden meegenomen in het project en straks worden verwarmd via deze aardwarmtebron. De uitbreiding heeft een productiecapaciteit van circa 15 MWth, vergelijkbaar met het aardgasverbruik van circa 15.000 huishoudens.

Lees meer...

Reactie op Kamerbrief: Geothermie gaat vooruit in Nederland, maar het kan sneller

Het Platform Geothermie is positief dat minister Wiebes geothermie ziet als onderdeel van de energietransitie. De ambitie kan vlotter tot stand komen als er stevig wordt ingezet op benodigde maatregelen door de sector én de overheid. Dat staat in de reactie van Platform Geothermie op de Kamerbrief die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eind mei verstuurde.

Lees meer...

Rapport ‘Inventarisatie corona-effecten op duurzame energiesector en arbeidsmarkt’

Na de laatste inventarisatie van 4 juni (derde deel inventarisatie corona-effecten) heeft de NVDE het rapport gepubliceerd. In het rapport staan de resultaten van de onderzoeken, de beleidsmaatregelen die de overheid reeds heeft genomen om de duurzame energiesector te steunen, de maatregelen die bedrijven hebben genomen en de oplossingen op korte en op lange termijn die wordt voorgesteld.

Lees meer...

Wist je dat?

  • Er een nieuwe datum is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet? De inwerkingtreding is met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Lees de Kamerbrief.
  • Vanaf 1 april 2020 de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw is opengesteld. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject en is inhoudelijk ongewijzigd en vereenvoudigd in gebruik. Zie www.rvo.nl/aardwarmte

Lees meer...

Uitvoerbaarheidsanalyse concept-RES’en

Nu steeds meer Regionale Energie Strategie (RES) plannen in concept klaar zijn, wil de NVDE vanuit marktoptiek de uitvoerbaarheid van de plannen analyseren. Een toets op uitvoerbaarheid maakt de plannen robuuster en voorkomt potentiële teleurstellingen op een later moment. Platform Geothermie werkt mee aan deze analyse voor het ‘warmtedeel’.

Lees meer...