Creation: Free Design

Reactie Geothermie Nederland op Kamerbrief over SDE++-2023

De minister heeft in de laatste Kamerbrief toegezegd dat er vanaf 2023 er hekjes (voorheen ‘schotten’ genoemd) in de regeling komen waardoor geothermieprojecten beter in aanmerking komen voor de subsidie. Deze stimulering moet wat Geothermie Nederland eerder op gang komen.

Lees meer...

Coalitieakkoord - sterke inzet op het stimuleren van duurzame energie

De geothermiesector is ambitieus en we zijn dan ook blij te in het regeerakkoord te lezen dat het nieuwe kabinet sterk inzet op het stimuleren van duurzame energie. Dat moet geothermie ten goede komen.

Lees meer...

Position paper drinkwater en geothermie

Begin december is er in veel media bericht over de discussie drinkwater versus geothermie. We reageren niet actief in de media op deze discussie, maar kiezen ervoor het gesprek te blijven voeren over het goed laten samengaan van verschillende functies in de ondergrond, met ministeries, het IPO, de drinkwaterbedrijven en hun brancheorganisatie VEWIN. Daartoe hebben we een position paper over geothermie en drinkwaterwinning opgesteld.

Lees meer...

Vacature Geothermie Nederland: Programmamanager | techniek aardwarmte

Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan biedt Geothermie Nederland je de kans. Voor de versterking van het team is Geothermie Nederland op zoek naar een Programmamanager marktkansen aardwarmte.

Lees meer...

Vacature Geothermie Nederland: Programmamanager | marktkansen aardwarmte

Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan biedt Geothermie Nederland je de kans. Voor de versterking van het team is Geothermie Nederland op zoek naar een Programmamanager marktkansen aardwarmte.

Lees meer...

Convenant glastuinbouwgemeenten voor verdere ontwikkeling warmteleiding

Glastuinbouwondernemers en huishoudens in Westland en Oostland kunnen rekenen op forse uitbreiding van duurzame warmtevoorziening met aardwarmte én restwarmte uit de Rotterdamse haven. Diverse partijen maken werk van verdere ontwikkeling van het WarmteSysteemWestland, een warmtenetwerk in Oostland én aansluiting daarvan op WarmtelinQ. Dinsdag 7 december werden daarvoor twee convenanten ondertekend.

Lees meer...

Kostprijsreductie aardwarmte - whitepaper geeft inzicht

De kostprijs van aardwarmte kan op langere termijn tientallen procenten omlaag. Dit concluderen Geothermie Nederland en EBN in het whitepaper Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte.

Lees meer...

TNO-onderzoek 'Duurzaamheid Geothermie'

Om geothermie volledig CO2-neutraal te kunnen maken heeft TNO onderzocht hoe schadelijke emissies door exploitatie van geothermie en de distributie in een warmtenet zijn te minimaliseren.

Lees meer...

Brief aan EZK: aanpassingen Mijnbouwbesluit

In een brief aan de minister van EZK heeft Geothermie Nederland haar zorgen over het voorliggende Mijnbouwbesluit en de rol van EBN onder de aandacht gebracht. In de brief vragen we om aanpassingen in het Mijnbouwbesluit.

Lees meer...