Creation: Free Design

Rapport Rekenkamer gaat voorbij aan Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Vandaag (17 juni 2021) is een rapport verschenen van de Algemene Rekenkamer waarin zij onderzocht hebben of drinkwaterbronnen voldoende beschermd worden bij het boren naar aardwarmte. De Algemene Rekenkamer concludeert in haar rapport dat de rijksoverheid de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte beschermt.

Lees meer...

Q & A rapport Rekenkamer 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte'

Wat is bodemenergie en wat is geothermie?

Bij gebruikmaking van bodemwarmte tot 500 meter diepte spreekt men over ‘bodemenergie’ en is meestal sprake van opslag en onttrekking van warmte of koude (Warmte & Koude opslag of WKO), de diepte van deze systemen beperkt zich in de regel tot ongeveer 200 meter.
Met de term ‘geothermie’ doelen we op de winning van aardwarmte uit de diepe ondergrond vanaf 500 meter diepte. De diepte van deze systemen beperkt zich in de regel tot ongeveer 3.000 meter.

Lees meer...

EGEC publiceert het European Geothermal Market Report 2020

Er wordt verwacht dat de groeiende belangstelling voor bodemenergie/geothermie in Europa de investeringen in de sector verder zal stimuleren. Dat is een van de bevindingen uit het European Geothermal Market Report 2020 dat op 2 juni 2021 is gepubliceerd door de European Geothermal Energy Council (EGEC).

Lees meer...

Call for proposals geopend: Accelerating heating and cooling transition

Op 9 juni om 15:00 uur vindt een online voorlichtings- en matchmakingsbijeenkomst plaats over de call for proposals. Deze derde call voor internationale innovatieprojecten heeft GEOTHERMICA samen met het Smart Energy Systems Era-Net (JPP SES) geopend op 31 mei 2021. Het thema van deze call is het versnellen van de warmte en koude transitie door innovatie van warmte en/of koude technieken, waaronder geothermie en thermische opslag, alsook de slimme integratie hiervan in het energiesysteem. In totaal stellen de 15 deelnemende landen ruim 32 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer...

Geothermie en SDE++

Geothermie Nederland heeft op 31 mei jl. een brief gestuurd aan de leden van de vaste commissie Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het commissiedebat 10 juni 2021, agendapunt ‘Openstelling SDE++ 2021’.
Met deze brief vraagt Geothermie Nederland aandacht voor de zorgen over de positie van geothermie in de SDE++ regeling. In de brief worden twee oplossingsrichtingen genoemd voor de korte termijn.

Lees meer...

Aardwarmte katern in VNG Magazine

Geothermie Nederland heeft samen met haar Masterplan partners EBN en Stichting Warmtenetwerk een artikel geschreven over aardwarmte, hoe gemeenten aan de slag kunnen met deze bron van warmte en hoe de website www.allesoveraardwarmte.nl hen daarbij kan informeren. Het artikel is geplaatst in het themanummer Energietransitie van het VNG magazine voor Nederlandse Gemeenten.

Lees meer...

Consultatiereactie op conceptadviezen SDE++ 2022

Als Geothermie Nederland hebben we een reactie gegeven op de conceptadviezen SDE++ 2022 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Geothermie Nederland zou graag met PBL en EZK in discussie gaan over een SDE die locatie-specifiek op projecten kan worden afgestemd.

Lees meer...

Nieuwste cijfers CBS: 11 procent energieverbruik in 2020

Het aandeel van zon, wind, biomassa en aardwarmte in het energieverbruik is in 2020 licht gestegen naar 11,1 procent. Een jaar eerder lag het aandeel van hernieuwbare energie in het nationale verbruik nog op 8,8 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Lees meer...

SVP en HVC vragen opsporingsvergunning aan voor Edam - Volendam

Stadsverwarming Purmerend (SVP) en HVC hebben gezamenlijk een opsporingsvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling van een geothermiebron in Edam-Volendam. SVP en HVC hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, met de gemeente Purmerend als gedeelde aandeelhouder, SVP als eigenaar van het warmtenet en afnemer van de warmte en HVC als operator zullen deze partijen de aardwarmteontwikkelingen in het gebied op een veilige en succesvolle manier verder ontplooien. 

Lees meer...