Creation: Free Design

'20 Good Practices in de Warmtetransitie'

In de brochure ‘Good practices in de warmtetransitie' is te lezen over 20 projecten die als inspiratie kunnen dienen voor wat er mogelijk is in de warmtetransitie. Hierin is o.a. de 'good practice' te lezen van TU Delft en Warmte Ypenburg.

De brochure is ontwikkeld door Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven.

Bekijk de brochure

 

Energie Nederland Sept. 2020

Boring naar aardwarmte bij Versailles

Een boring is gestart in Velizy bij Versailles om ongeveer 12.000 huizen te verwarmen met aardwarmte.

Bekijk het filmpje van de feestelijke start van de boring (Franstalig).

Onderzoek: Ruim kwart Nederlandse woningen kan op warmtenet

Ruim een kwart van de Nederlandse woningen kan in de toekomst verwarmd worden met warmte uit de aardbodem. Vooral in grote steden is er veel potentie. Maar ook in de glastuinbouw en industrie kan aardwarmte in een flink deel van de warmtebehoefte voorzien. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN).

Lees meer...

'Hoe win je veilig warmte uit de aarde?'

Geothermie vraagt om een zorgvuldige aanpak. Hoe perk je de risico’s in? Galawo haalt het aardwarmteproject van Californië Lipzig Gielen (CLG) nabij Venlo aan, dat vooralsnog van de baan is vanwege onvoldoende gegevens over de ondergrondse situatie. En het aardwarmteproject WarmteStad in Groningen is gestrand vanwege het mogelijk risico op aardbevingen.

Frank Schoof van Platform Geothermie verklaart in het artikel:

Lees meer...

'Na een valse start krijgt Den Haag nu toch als eerste aardwarmte'

Vanaf dit najaar worden honderden huizen in het zuidwesten van Den Haag verwarmd met heet water dat op ruim 2 kilometer diepte is gewonnen, middels het project Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)
Lees het artikel dat op 10 augustus 2020 is verschenen op NRC.nl. Een van onze deelnemers, Perpetuum Energy Partners (PEP), is geïnterviewd voor het betreffende artikel.

 

Ammerlaan Geothermie in Pijnacker heeft zich aangesloten bij Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland.

Ammerlaan Geothermie in Pijnacker heeft zich aangesloten bij Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland.

Lees meer...

Nieuwe warmtewet

Vanuit de verschillende werkgroepen van Platform Geothermie zijn we gekomen tot een consultatiereactie op de wet collectieve warmtevoorziening.

In deze consultatiereactie bieden wij een aantal concrete handvatten om het wetsvoorstel te verbeteren en het wetsvoorstel goed aan te laten sluiten op de verdere ontwikkeling en versterking van geothermie.

 

Consultatiereactie Wet collectieve warmtevoorziening

Analyse concept Regionale Energiestrategieën

De NVDE heeft inmiddels 28 concept-RES’en bestudeerd. Platform Geothermie en EBN hebben geholpen om na te gaan hoe aardwarmte is opgenomen in de RES'en. We zien dat de mogelijkheden voor grootschalige warmteproductie met de concept RES-en goed in kaart zijn gebracht. In bijna alle concept-RES’en is gekeken naar de potentie van aardwarmte als bovenregionale bron voor warmtenetten. Om van deze eerste analyses te komen tot een uitvoerbare warmtetransitie is nog een grote stap nodig.

Lees meer...

Rapport over gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving

De Gezondheidsraad heeft haar advies over ‘gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan diverse ministeries. Platform Geothermie heeft vorig jaar deelgenomen aan een sessie van de Gezondheidsraad over de gezondheidseffecten van de energietransitie. In het rapport staat dat aardwarmte tijdens de boorfase voor geluidsoverlast kan zorgen. Hiervoor kunnen aanpassingen worden gedaan.

Lees meer...