Creation: Free Design

EU-subsidie voor aardgasvrij maken tien Zuid-Hollandse wijken

Tien wijken in Zuid-Holland die de komende jaren van het gas af willen, krijgen een Europese subsidie om hun plan verder uit te werken. De Europese subsidie komt uit het Elena-budget van de EIB (Europese Investeringsbank) bedoeld voor lokale energie-initiatieven en bedraagt 3 miljoen euro. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken om in detail uit te zoeken welk soort investeringen er nodig zijn om de beoogde wijken aardgasvrij te maken en hoe deze kosten gefinancierd kunnen worden. Ook het geven van voorlichting en het betrekken van de bewoners valt onder deze proceskosten.

Zie ook www.ad.nl/den-haag/haagse-vruchtenbuurt-krijgt-europees-geld-om-van-het-gas-af-te-gaan

 

 

Position paper VNG: SDE++ moet RES-projecten steunen

De VNG heeft een position paper opgesteld met daarin o.a. de oproep dat aanpassing van de SDE++ nodig is om de RES-aanpak te ondersteunen.De VNG heeft het visiedocument gepubliceerd in aanloop naar de behandeling van de EZK-begroting die in de week van 2 november plaatsvindt in de Tweede Kamer.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de kansen die projecten uit de regionale energiestrategieën maken in de subsidieregeling SDE++. Terwijl het RES-proces bedoeld is om plannen te maken waarin alle nationale en lokale belangen worden afgewogen, kijkt de SDE++ vervolgens alleen naar kostenefficiëntie. Dat wringt, stelt de VNG in een position paper.

Lees het position paper op vng.nl

Dialoogtafel over veiligheid en draagvlak

De aardwarmtesector werkt aan een programma voor het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Die beoogde versnelling houdt in dat het aantal aardwarmtelocaties fors gaat groeien en uitbreidt van glastuinbouwgebieden naar de gebouwde omgeving. Aardwarmte komt daarmee letterlijk dichterbij. Dichterbij andere gebruikers van de ondergrond en dichterbij gebruikers van de bovengrond. Bij al die stakeholders moet draagvlak verkregen worden. Naast betaalbaarheid zijn risico’s en veiligheid daarin belangrijk thema’s.

Lees meer...

Vertegenwoordiging tijdens Duitse Der Digital GeothermieKongress

Vijftien deelnemers van het Platform Geothermie hebben met elkaar het Dutch Geothermal Cluster (DGC) opgezet. De eerste activiteit is een gezamenlijke presentatie op het Duitse Der Digital GeothermieKongress (9-13 november 2020) . Een aantal DGC leden presenteert zich in de sessies ‘Forum 1: Shallow Geothermal: Energy Use and Storage’ en ‘Forum 7: Deep Geothermal: Results of Projects around the World’ en zal ook het DGC onder de aandacht brengen.

GermanGeothermalcongress

Lees meer...

EnerTrans en Yeager Energy kondigen strategische samenwerking aan

EnerTrans en Yeager Energy gaan intensief met elkaar samenwerken in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame warmtenetwerken en de toepassing van geothermie.

Lees meer...

Haagse Aardwarmte Leyweg hoopt begin januari te leveren

Het ministerie van EZK heeft met het het concept instemmingsbesluit groen licht gegeven aan de Haagse Aardwarmtecentrale Leyweg (HAL) om aan de eerste 1200 huizen aardwarmte te leveren. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien. Op 28 oktober organiseert het Ministerie van Economische Zaken een online informatiebijeenkomst. Tot 19 november kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen, waarna de minister moet besluiten of hij het winningsplan definitief maakt en de centrale warmte kan gaan leveren aan omwonenden in Den Haag.

Lees meer...

RES Regio Rotterdam-Den Haag maakt warmteplannen met EBN en Invest-NL

De RES regio Rotterdam Den Haag, Invest-NL en Energie Beheer Nederland (EBN) werken samen om de warmtetransitie in de RES regio RDH te versnellen. Door de inzet van gezamenlijke financiële slagkracht, kennis van de ondergrond en warmtesystemen willen de drie organisaties stappen maken in het versnellen van de doorontwikkeling van collectieve warmtesystemen. Om te beginnen bij het realiseren van een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 met daarin een nadere verdieping in de Regionale Structuur Warmte (RSW).

Lees het volledige bericht op ebn.nl

Toezichtsarrangement SodM - presentatie en reacties op vragen

Tijdens twee sessies op september en oktober 2020 zijn deelnemers van het Platform Geothermie en andere belangstellenden bijgepraat over het nieuwe toezichtsarrangement van SodM. Robert Mout, coördinerend specialist toezichtsbeleid en sectorleider geothermie bij SodM vertelde over het toezichtsarrangement. Hierbij kwamen vragen aan bod als: “Wat betekent het toezichtsarrangement voor de borging van de veiligheid?  en “Hoe worden de belangen meegenomen van de omgeving?”
Heb je de sessies gemist, maar wil je er meer over weten?
Bekijk de presentatie

Tijdens de webinars zijn diverse vragen gesteld. Vanwege de beperkte tijd kon slechts een deel van de vragen ter plekke worden beantwoord.Alle gestelde vragen zijn nu voorzien van een schriftelijke reactie van SodM en/of Platform Geothermie.
Download ‘Vragen en reacties webinar Toezichtsarrangement SodM’.

 

'Geothermie wordt heel groot, en Den Haag wil het centrum van die ontwikkeling zijn'

De regio Den Haag zet vol in op geothermie. Met een nieuw onderzoekscentrum in Rijswijk, het grootste geothermie-project in de stad en de met aardwarmte verwarmde kassen van het Westland in de buurt, denkt Den Haag goede kaarten te hebben om het centrum van de geothermiewereld te worden. De aanwezigheid van een internationaal onderzoekscentrum zou de kers op de taart zijn.

Dat bericht Duurzaam Bedrijfsleven in het artikel ''Geothermie wordt heel groot, en Den Haag wil het centrum van die ontwikkeling zijn''