Creation: Free Design

Bijdrage onderzoek TU Delft

De TU Delft (Dennis Voskov, Alex Daniilidis) wil een onderzoek opstarten waarvoor ze steun en input vanuit het bedrijfsleven nodig heeft. De studie betreft een verbeterde risicoanalyse voor aardwarmtesystemen door kwantificering van geologische, fysische, economische en technologische onzekerheden.
Op dit moment gaat het over een ‘letter of support’ en de bereidheid deel te nemen aan enkele overleggen.

Nieuwsgierig en/of geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie (en de contactpersoon) (pdf).

In Zwolle wordt volgend jaar geboord naar aardwarmte

Door de gunstige aardlaag en de voortvarende besluitvorming van de gemeente wordt met de al eerder toegezegde 5,6 miljoen euro Europese steun doorgepakt in Zwolle. De komende tijd volgen verdere onderzoeken, waarna hoogstwaarschijnlijk in de loop van 2022 voor het eerst  wordt geboord. 

Lees meer...

Antwoord op vragen over 'Duurzaamheid geothermie in warmtenetten'

Op donderdag 17 december jl. organiseerden we samen met TNO het webinar Duurzaamheid geothermie in warmtenetten. Meer dan 200 deelnemers volgden het webinar. Tijdens het webinar is gekeken naar de berekeningen van de duurzaamheid van de bron, naar de duurzaamheid van een warmtenet dat wordt gevoed met een geothermiebron en naar de vervolgstappen die nodig zijn. Niet alle vragen konden ter plekke worden behandeld. De schriftelijke reactie op een aantal vragen is nu gepubliceerd.

Lees meer...

Warmte Coöperatie Kralingerpolder breidt uit

Warmte Coöperatie Kralingerpolder is uitgebreid met 15 bedrijven vanuit het naastgelegen gebied Westerlee. De warmtecoöperatie beslaat nu 160 hectare aan glastuinbouwgrond.Met de samenwerking willen de bedrijven in deze gebieden stappen zetten in de energietransitie en projecten ontwikkelen voor duurzame warmte.

Lees meer...

SodM onderzoek naar risico’s ultradiepe geothermie (UDG)

Wat zijn de risico’s van ultradiepe geothermie (UDG) en enhanced geothermal systems (EGS - gestimuleerde geothermie systemen) en hoe zijn deze risico’s te beperken? Dat waren de centrale vragen in het wetenschappelijk onderzoek dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft laten uitvoeren via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM).

Lees meer...

Warmtebron Utrecht zet onderzoek naar aardwarmte voort in Nieuwegein

Warmtebron Utrecht heeft Hoek Zuidstede in Nieuwegein gekozen als locatie om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten. Op basis van studies, de business case en alle andere wegingscriteria komt deze plek bij het kruispunt van de Zuidstedeweg met de ’s-Gravenhoutseweg als beste uit de bus.

Lees meer...

Geothermie Nederland 1 januari 2021 van start

Vanaf januari gaat Stichting Platform Geothermie samen met DAGO op in de nieuwe brancheorganisatie, Geothermie Nederland. Op 10 en 11 december stemden de leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie in met het samengaan van beide organisaties in één brancheorganisatie.

Lees meer...

TNO-onderzoek: Geothermie duurzame energiebron

Geothermie wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Maar hoeveel CO2-uitstoot produceren een geothermiebron en de warmtenetten daadwerkelijk? TNO deed onderzoek en zet in een whitepaper de feiten op een rij.

Lees meer...

Nieuw EnergieAkkoord van Greenport West-Holland

Circa 50 bedrijven en organisaties hebben het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend, waaronder Geothermie Nederland. Samen zetten zij zich in voor het versnellen van de energietransitie in de Greenport.
Het nieuwe akkoord is opgesteld voor de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en realisatie van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden.

Lees meer...