Creation: Free Design

Seismisch onderzoek SCAN weer opgestart

Het seismisch onderzoek van SCAN is eind april weer opgestart nadat dit ruim een maand stil heeft gelegen vanwege de coronamaatregelen. De werkzaamheden zijn herstart in de regio Salland in het Oosten van het land. Er is een nieuwe planning beschikbaar voor de onderzoeksgebieden, met onder andere verschuivingen tussen de verschillende gebieden. De velddata van eerdere lijnen zijn beschikbaar. ‍Kijk voor de actuele informatie op www.scanaardwarmte.nl/nieuws.  Het verzamelbericht ‘update coronavirus’ geeft actuele informatie over de gevolgen van de coronacrisis op de aardwarmtesector

Acties voor verbeteren SDE++ voor geothermie

DAGO en SPG hebben gezamenlijk de consultatiereactie ingediend op de SDE++-regeling voor 2021. Zie het consultatieformulier. Het conceptadvies voor de invulling van de nieuwe landelijke subsidieregeling duurzame energie (SDE++) in 2021 is te hier vinden. Download het rapport ‘Conceptadvies SDE++ 2021 Geothermie’. De werkgroep gebouwde omgeving van SPG heeft input geleverd op de consultatiereactie.

Lees meer...

Jaarverslag SodM beschikbaar

In het jaarverslag van SodM dat begin mei is gepubliceerd staat dat er veel kansen zijn voor geothermie als milieu en veiligheid zijn geborgd. Het jaarverslag gaat in op de winningsplannen die sinds 2019 verplicht zijn en SodM vraagt vooral aandacht voor een betere kwaliteit van geothermieputten. Er is een nieuw toezichtsarrangement ontwikkeld waarin wordt beschreven hoe en wanneer SodM inspecties uitvoert en sanctioneert. Dit arrangement wordt in 2020 gepubliceerd.

Lees meer...

Enquête inventarisatie effecten coronacrisis op duurzame energietransitie (deel 3)

Platform Geothermie en DAGO werken samen met de NVDE mee aan een uitgebreide maandelijkse inventarisatie van de effecten van de coronacrisis op de energietransitie. De resultaten van maart en april vindt u hier. Daarnaast is er een nadere analyse gemaakt per branche.

Lees meer...

Wint het Nederlandse bedrijf Bakker Oilfield Supply de Innovation Award?

Op 27 mei vindt de bekendmaking plaats van de ‘European Geothermal Innovation Award’. Het Nederlandse bedrijf Bakker Oilfield Supply is één van de finalisten met haar ontgasser ‘degasser 2.0 rental'.
De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de online ceremonie die plaatsvindt op woensdag van 11.00 – 12.00 uur.

Lees meer...

Analyse n.a.v. inventarisatie corona-effect op duurzame energiesector

Samen met de NVDE werken Platform Geothermie en DAGO mee aan een uitgebreide inventarisatie van de effecten van de coronacrisis. In de week van 13 april hebben we een mailing gestuurd met het verzoek om een enquête in te vullen. De inventarisatie is op 20 april jl. afgerond. De rapportage van de NVDE vindt u hier.

Daarnaast is er een nadere analyse gemaakt per branche.

Lees meer...

Het conceptadvies voor de SDE++ in 2021

Het conceptadvies voor de SDE++ in 2021 is inmiddels beschikbaar. Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen.
Namens de geothermiesector en NVDE worden er consultatiereacties ingediend.

Lees meer...

Aardwarmte: een rijzende ster voor de energietransitie – interview Melanie Provoost

Melanie Provoost, strategisch adviseur beleid van Platform Geothermie, is geïnterviewd over aardwarmte in aanloop naar de vakbeurs Duurzaam Verwarmd:
'Aardwarmte een rijzende ster voor de energietransitie'.

Negende openstelling Garantieregeling aardwarmte op 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 is de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw opengesteld. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject. De regeling is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de zevende en achtste openstelling. De handleiding en de websites van RVO zijn geactualiseerd en wijzigingsformulieren zijn eenvoudiger vindbaar.

Zie www.rvo.nl/aardwarmte