Creation: Free Design

Vacature Geothermie Nederland: Programmamanager | techniek aardwarmte

Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan biedt Geothermie Nederland je de kans. Voor de versterking van het team is Geothermie Nederland op zoek naar een Programmamanager marktkansen aardwarmte.

Lees meer...

Vacature Geothermie Nederland: Programmamanager | marktkansen aardwarmte

Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan biedt Geothermie Nederland je de kans. Voor de versterking van het team is Geothermie Nederland op zoek naar een Programmamanager marktkansen aardwarmte.

Lees meer...

Convenant glastuinbouwgemeenten voor verdere ontwikkeling warmteleiding

Glastuinbouwondernemers en huishoudens in Westland en Oostland kunnen rekenen op forse uitbreiding van duurzame warmtevoorziening met aardwarmte én restwarmte uit de Rotterdamse haven. Diverse partijen maken werk van verdere ontwikkeling van het WarmteSysteemWestland, een warmtenetwerk in Oostland én aansluiting daarvan op WarmtelinQ. Dinsdag 7 december werden daarvoor twee convenanten ondertekend.

Lees meer...

Kostprijsreductie aardwarmte - whitepaper geeft inzicht

De kostprijs van aardwarmte kan op langere termijn tientallen procenten omlaag. Dit concluderen Geothermie Nederland en EBN in het whitepaper Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte.

Lees meer...

TNO-onderzoek 'Duurzaamheid Geothermie'

Om geothermie volledig CO2-neutraal te kunnen maken heeft TNO onderzocht hoe schadelijke emissies door exploitatie van geothermie en de distributie in een warmtenet zijn te minimaliseren.

Lees meer...

Brief aan EZK: aanpassingen Mijnbouwbesluit

In een brief aan de minister van EZK heeft Geothermie Nederland haar zorgen over het voorliggende Mijnbouwbesluit en de rol van EBN onder de aandacht gebracht. In de brief vragen we om aanpassingen in het Mijnbouwbesluit.

Lees meer...

Terugblik Week van de Aardwarmte 2021

Van 6 t/m 10 december vond voor de tweede keer de Week van de Aardwarmte plaats. Ruim 1000 deelnemers volgden live de diverse sessies die deze week werden aangeboden.

Lees meer...

Glastuinbouw springplank voor geothermie gebouwde omgeving

De aardwarmtesector is in Nederland een nog relatief jonge sector, zeker in vergelijking met sommige andere landen waar geothermie wordt toegepast. Dat neemt niet weg dat geothermie in de glastuinbouw een bewezen techniek is. Operators in de glastuinbouw hebben zich voor diverse innovaties ingezet die inmiddels internationaal hoge ogen gooien.

Lees meer...

Eerste oplossing NORM-afval een feit

Er is de afgelopen jaren door Geothermie Nederland gewerkt aan een oplossing voor legalisatie van het storten van NORM-afval, specifiek voor de situatie in Nederland. Voor geothermie-operators is de specifieke vrijgave van het afval inmiddels door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) goedgekeurd en uitgewerkt in een aangepaste Kernenergiewetvergunning.

Lees meer...