Creation: Free Design

170101 Visie betreffende Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

begin 2017 hebben DAGO en Platform Geothermie gezamenlijk hun visie opgesteld ten aanzien van de concept-Structuurvisie Ondergrond. (STRONG), Deze is hier te vinden en pleit met name voor een evenwichtige afweging van de verschillende belangen.