Creation: Free Design

170220 Brief over het verbeteringen in het wettelijk kader geothermie

In februari 2017 hebben Platform Geotthermie en DAGO een brief aan het Ministerie van Economische Zaken geschreven betreffende de noodzakelijke aanpassingen van (met name) de mijnbouwwet.