Creation: Free Design

170825 DAGO SPG overwegingen uitvoering Project Geothermie

In augustus 2017 hebben DAGO en Platform Geothermie samen aan EZ aangegeven welk belang zij hechten aan een integrale aanpak van de vraagstukken rondom geothermie en aan voldoende (personele) bezetting bij het ministerie om dit te effectueren. Lees hier de volledige brief.