Creation: Free Design

Staat van de Geothermiesector

Het Staatstoezicht op de Mijnen, de toezichthouder op de ondergrond (SODM) heeft in juli 2017 de ‘Staat van de Geothermiesector’ uitgebracht. Deze Staat schetst de bevindingen van SodM ten aanzien van de huidige situatie in de geothermiesector en de verwachte ontwikkelingen.

Voor de reactie van 14 juli 2017 van het Platform Geothermie op deze bevindingen: klik hier.