Creation: Free Design

170913 Stakeholdersbijeenkomst Geothermie (verbeter-)Plan

Op 13 september vond een stakeholdersbijeenkomst plaats, georganiseerd door het ministerie van EZ over hun 'Geothermie (verbeter-) Plan'. Beschikbaar zijn:
- de korte schriftelijke impressie.
- de wetgevingswijzigingen.
- mogelijke toekomstige organisatievormenrganisatievormen
- opbouwen van kennis en innovatie
technische aspectenechnische aspecten