Creation: Free Design

Bijvangst van delfstoffen (gas)

'Bijvangst' is de aanduiding voor onvermijdelijk met het geothermische water meekomende delfstoffen. Het kan het zijn dat deze bijvangst (veelal een kleine hoeveelheid aardgas) reeds aan een andere partij is vergund. In West-Nederland is dat veelal de NAM. Het ministerie van Economische Zaken heeft een juridische inkadering van de bijvangsten opgesteld.

'Bijvangst' is de aanduiding voor onvermijdelijk met het geothermische water meekomende delfstoffen. Het kan het zijn dat deze bijvangst (veelal een kleine hoeveelheid aardgas) reeds aan een andere partij is vergund. In West-Nederland is dat veelal de NAM. Het ministerie van Economische Zaken heeft een juridische inkadering van de bijvangsten opgesteld. Hoeveel gas noemen we nog bijvangst en wanneer kan de houder van de opsporingsvergunning voor aardgas rechten doen gelden voor het meegeproduceerde gas? De consultatie van NOGEPA en Platform Geothermie heeft tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat geleid - Download de 'bijvangstnotitie' hierover. Definitief wordt een en ander pas bij publicatie van de nieuwe Mijnbouwwet.