Creation: Free Design

WARM 2020: Stappenplan aardwarmte

De studie WARM isin 2020  door Berenschot, Panterra Geoconsultants en TNO uitgevoerd in opdracht van EBN en haar Masterplanpartners Geothermie Nederland (destijds Platform Geothermie en DAGO) en Stichting Warmtenetwerk.

Het Stappenplan is een handvat bij het voorbereiden van een afgewogen besluit over aardwarmte als duurzame warmtebron. Het geeft een overzicht van de wettelijke kaders, relevante partijen, hoe ingeschat kan worden of aardwarmte technisch en financieel mogelijk kan zijn, risico’s en de vervolgstappen om aardwarmte te gaan ontwikkelen.

Download het stappenplan

De verschillende fases van een aardwarmteproject zijn inmiddels ook inzichtelijk op de website Allesoveraardwarmte.nl - van concept tot uitvoering.