Creation: Free Design

WARM 2020: Eindrapport – Potentie van aardwarmte als duurzame warmtebron

De studie WARM isin 2020  door Berenschot, Panterra Geoconsultants en TNO uitgevoerd in opdracht van EBN en haar Masterplanpartners Geothermie Nederland (destijds Platform Geothermie en DAGO) en Stichting Warmtenetwerk.

In het eindrapport is te lezen hoe de studie WARM tot stand is gebracht, welke gegevens gebruikt zijn, wat de gevolgde methodieken zijn voor de detailstudies en de achtergrond van het integraal ontwikkelen van aardwarmte.

Download het eindrapport