Creation: Free Design

TNO-AGE Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland 2020 - sept. 2021

Elk jaar stelt TNO-AGE voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ samen. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, aardolie, aardwarmte en zout in Nederland. Ook gaat het in op de status van vergunningen en ondergrondse opslag en aardgasprognoses.

In het jaarverslag lees je alles over de opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten van delfstoffen en aardwarmte in de Nederlandse ondergrond die vallen onder de Mijnbouwwet. Het jaarverslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het tweede deel laat een meerjarig overzicht zien van de gewonnen koolwaterstoffen en een overzicht van de situatie in vergunningen op 1 januari. 

Download het jaarverslag