Creation: Free Design

Asset Management for Geothermal Energy Systems in the Netherlands (lopend)

De exploitanten van aardwarmtebronnen in Nederland hebben behoefte aan verdere verbetering van het beheerssysteem voor hun onder- en bovengrondse installaties op basis van een evaluatie van de huidige praktijk.

De belangrijkste doelen

  • Identificeren corrosie bedreigingen (waaronder van scaling en chemische behandeling) en definieer materialen en methoden voor corrosie vermindering zodat reeds in ontwerpstadium de juiste keuzes worden gemaakt met het ook op levensduur en kostenbeheersing.
  • Handleidingen voor inzicht en beheersing van materiaalkosten gedurende de gehele levenscyclus van de bronnen. 
  • Richtlijn voor beheersplannen van materialen in aardwarmtesystemen.
  • Aanbevelingen voor operationele projecten
  • Aanbevelingen voor nieuwe projecten
  • Ondersteuning kennisoverdracht

De uitvoerder is Wood Group Intetech en het rapport is gedateerd op ... (nog niet afgerond).