Creation: Free Design

De bron van energie en de energie van de bronnen

old faithfull

Geothermie of aardwarmte ontstaat door de warmteuitstraling uit het binnenste van de aarde. Water in de ondergrond is dus warm. Geysers zoals we die kennen uit Yellowstone Park zijn daar een voorbeeld van. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. In Nederland is de temperatuur net onder het maaiveld circa 10 °C en de stijging is ongeveer 31°C/km. De 'warmtestroming' die daardoor ontstaat is circa 100 PJ (PetaJoule) per jaar, het equivalent van het jaarlijkse warmte- en tapwatergebruik van 4.000.000 energiezuinige woningen. Dat is natuurlijk niet overal 'winbaar'. 

Lees meer...

Principe van de bron

Aardwarmte is vanaf circa 1,5 km te gebruiken voor directe verwarming (zonder warmtepompen) van woningen en kassen en vanaf vijf kilometer diepte ook voor de industrie en (met een redelijk rendement) voor de productie van elektriciteit. De warmte komt naar boven door het aanboren van een geothermisch reservoir op een diepte van enkele kilometers. Voor de nabije toekomst zijn de watervoerende lagen (aquifers, over het algemeen zandsteenpakketten) het meest interessant. Deze watervoerende lagen zijn in vele delen van Nederland aanwezig. Zie bijvoorbeeld ook www.thermogis.nlLees meer...

Potentieel (NL)

Nederland heeft als voordeel dat onder een groot gedeelte van het oppervlak sedimentaire lagen aanwezig zijn, die warm water bevatten en potentieel goede eigenschappen hebben voor de economische winning van geothermie. TNO heeft in 2012 het technisch/ economische winbare potentieel tot vier kilometer ingeschat op circa 850 PetaJoule per jaar (PJ). De vraag naar ‘laagwaardige’ warmte – (woningen, utiliteit en kassen) bedraagt in Nederland circa 400 PJ per jaar. Het potentieel op grotere dieptes is erg onzeker, met de nodige slagen om de arm is dit in 2011 berekend voor 2050 (!) op 228 PJ warmte per jaar en 34 PJ elektriciteit (9,5 mln MWh/jr).

Lees meer...

2020 scenario’s

Inschatten van het gebruik van geothermie in 2020 is niet eenvoudig: de ontwikkelingen gaan erg snel. In een BAU-(Business As Usual) scenario kwam het Platform in 2010 op 3 PJ. Dat zal al in 2016 worden bereikt door de versnelling in omvang van de projecten. De overheid heeft in 2011 (Actieplan Aardwarmte) het potentieel per 2020 ingeschat op 11 PJ per jaar. Het 'Versnellingsplan aardwarmte in de glastuinbouw' gaat uit van circa 5 PJ per jaar (in de glastuinbouw, tevens de belangrijkste toepassing). De schatting is gebaseerd op een versnelling tot vijf projecten per jaar (in plaats van de één tot twee projecten per jaar in de periode 2008 - 2016).

Lees meer...