Creation: Free Design

Factsheets Algemeen
Bij de downloads vindt u diverse inleidende documenten die uitleggen hoe aardwarmte werkt. U kunt hier de (nog kortere) factsheet ‘wat is geothermie’ vinden. Wilt u meer weten over ons als brancheorganisatie? Bekijk de factsheet Geothermie Nederland.
Bekijk ook ons sectordocument ‘Geothermie in de startblokken voor sterke groei’. Dit document laat zien waar wij als sector staan, welke activiteiten de aandacht hebben gekregen en nog gaan krijgen om groei mogelijk te maken.

Factsheets Duurzaamheid
Aardwarmte is een duurzaam alternatief voor de huidige warmtevoorziening door aardgas. Binnen de glastuinbouw zorgde in 2019 het totaal van alle bronnen naar schatting voor een CO2-besparing van 300.000 ton. De factsheet ‘Hoe duurzaam is geothermie?‘ licht dit verder toe. In de factsheet ‘Geothermie in de energietransitie wordt de rol van geothermie in het behalen van de klimaatdoelen toegelicht. Deze factsheet geeft bovendien inzicht in de ambities die in het Masterplan Aardwarmte zijn gepresenteerd.

Factsheets Technieken
Omdat het belangrijk is dat aardwarmte veilig en verantwoord wordt gewonnen, heeft de aardwarmtesector een industriestandaard ontwikkeld voor het ontwerpen van aardwarmteputten (januari 2021), zie de factsheet 'Industriestandaard Duurzaam Putontwerp'.
Een geothermieproject doorloopt verschillende fases. Voorafgaand aan een project moet de ondergrond bekend zijn. De factsheet ‘Geothermie en seismisch onderzoek’ licht toe hoe de ondergrond kan worden verkend met behulp van geluidsgolven/ trillingen. De factsheet ‘Boren naar aardwarmte’ gaat in op het boren naar de aardlaag waar de aardwarmte uit wordt gewonnen. Als een geothermieput niet meer wordt gebruikt moet deze op een verantwoorde manier worden ‘verlaten’. De factsheet ‘Opruimen van een put’ legt uit hoe dit gebeurt. Bij de realisatie van een geothermie ‘doublet’ wordt testwater opgepompt. Door de samenstelling van dit zoute water kan het niet zomaar worden afgevoerd. In de factsheet 'Testwater van geothermie' worden de vier huidige mogelijkheden van het afvoeren besproken.

Factsheet Elektriciteit uit aardwarmte
In Nederland wordt aardwarmte alleen gebruikt voor de warmtevoorziening, terwijl op verschillende plekken in het buitenland aardwarmte ook wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Waarom wordt aardwarmte in Nederland niet gebruikt voor de opwek van elektriciteit? De factsheet ‘Elektriciteit uit aardwarmte’ geeft antwoorden.

Factsheets Risico's en Veiligheid
Veiligheid en een verantwoorde manier van aardwarmte winnen zijn van uiterst belang in de geothermie, net als transparantie over de risico’s waar bij geothermie rekening mee moet worden gehouden. Diverse factsheets gaan hier dieper op in. De factsheet ‘Geothermie en seismiciteit legt uit in hoeverre geothermie de mogelijkheid op bevingen met zich meebrengt. Bekijk ook de Factsheet activiteiten aardwarmtesector rondom seismiciteit. In de factsheet ‘Geothermie en grondwater’ worden de risico’s en veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het grondwater besproken.