Creation: Free Design

Productiecijfers

Status 2016

In 2016 is één doublet afgerond (Vierpolders). Het aantal operationele doubletten komt hiermee op 14. Daarnaast is door twee  bedrijven (Vogelaer en Nature's Heat) geboord. 

Numer of doublets 2016

Figure 1: aantal doubletten (incl. Aardwarmte Leyweg).

Lees meer...

Duurzaamheid

In Nederland ligt de gemiddelde jaarproductie per bron op circa 180.000 GJ. De besparing op CO2-emissies bedraagt per project circa 10.000 ton/jaar (5.500.000 m3 aardgas). De besparingscijfers voor het totaal van alle bronnen: (2015)

  • CO2 besparing: 138.000 ton/ jaar
  • Aardgas-besparing: 77.000.000 m3/ jaar

De verwachting is, dat de capaciteit en de jaarproductie trendmatig stijgen door diepere boringen (hogere capaciteit) en grotere distributienetten (verhoging van de afzet).
Voor een gedetailleerd overzicht van het aantal bronnen et cetera, klik hier.

In 2013 is, als afstudeeropdracht van Larissa Gonzalez, uitgerekend dat de geothermiebron van Greenwell Westland, een 'energetische terugverdientijd' heeft van twee tot drie maanden: in die periode is de CO2 veroorzaakt door de benodigde staalproductie, het  boren et cetera, terugverdiend door de besparing op aardgas. 

Financiën

In vergelijking tot de meeste andere duurzame energie-opties zijn de meerkosten van geothermie gematigd.

De economie van een geothermische bron is vooral bepaald door de warmtevraag:
- de omvang hiervan
- de gevraagde (boven)temperatuur
- de mate van uitkoeling (retourtemperatuur)
- het aantal uren per jaar dat de warmtevraag optreedt.

De tweede factor is de (toekomstige) gasprijs: de installatie wordt terugverdiend door de vermeden kosten van gasinkoop.

Aan de kostenkant staan de kapitaalslasten – afschrijvingen en rente, samen meestal verantwoordelijk voor 70 tot 80% van de kosten van de warmte. De overige kosten bestaan uit onderhoudskosten en inkoop van elektriciteit voor de pomp(en) en dergelijke.

Lees meer...