Creation: Free Design

Green Deal ultradiepe geothermie

De Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG) is een samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, EBN, TNO en zeven consortia gericht op het vergroten van het inzicht in de kansen van geothermie op meer dan vier kilometer diepte.

Binnen het programma vindt uitgebreid geologisch en technisch onderzoek plaats of en zo ja waar en hoe veilige ontwikkeling van UDG mogelijk is. De consortia zijn: UDG Heerenveen, UDG Leeuwarden, GOUD (Utrecht), UDG Renkum, Geothermie Oost Brabant, UDG Schiedam en UDG Haven Rotterdam. Binnen de Green Deal zijn zeven potentiële pilot projecten geïdentificeerd. Elk project onderzoekt de geschiktheid van de ultradiepe ondergrond in combinatie met de bovengrondse warmtevraag. EBN (projectleider) en TNO brengen hier kennis in. Afhankelijk van de resultaten zullen mogelijk één of meerdere projecten daadwerkelijk starten.
De afspraken tussen de partijen vindt u hier.

Alle projecten zijn gericht op het ontwikkelen van het zogenoemde Dinantien. Deze laag in de ondergrond is het meest kansrijk voor UDG. De play-based portfolio benadering is leidend bij deze ontwikkeling. Dit is het in samenhang exploreren en ontwikkelen van zoveel mogelijk ondergronds potentieel, op een integrale, veilige, lerende en kosteneffectieve manier.  Met behulp van benchmarking zullen best practices worden geïdentificeerd, die dan voor de hele sector beschikbaar komen.

Donderdag 9 december 2021 maakten de deelnemende partijen aan het programma Ultradiepe Geothermie (UDG) bekend dat zij uit hun midden een keuze hebben gemaakt welke locatie het meest geschikt is om een onderzoeksboring voor UDG te overwegen: het consortium Tellus Renkum gaat onderzoeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om een mogelijke onderzoeksboring te kunnen realiseren. Lees verder