Creation: Free Design

Trias Westland

IMG 1567

Projectnaam: Trias Westland                                                                            Afmonteren wellhead small

Locatie: Lange Broekweg te Naaldwijk

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: Trias Westland heeft een geothermieproject op ca. 2,3 kilometer diepte gerealiseerd. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. In februari 2018 bleek de Triaslaag op 4 km diepte op deze locatie niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven - de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt om water rond te pompen. 

Op 2 september 2019 is bekend gemaakt dat Trias Westland start met een tweede aardwarmtebron (Trias Westland 2). De realisatie van de aardwarmtebron Trias Westland 2 levert een aanzienlijke uitbreiding van de warmtevoorziening op. Voor het extra thermische vermogen (warmte) dat met het tweede doublet beschikbaar komt is een uitbreiding van de bestaande installatie aan de Lange Broekweg noodzakelijk. Deze uitbreiding omvat onder andere extra warmtewisselaars, pompen, het leidingwerk en een ontgassingstank op de aardwarmtelocatie.

Zie de website: www.triaswestland.nl

Vermogen: 25 - 45 MWth  /  Temperatuur: 90 °C