Creation: Free Design

Het Grootslag Andijk


20190830 GEO Andijk 18

Andijk

Projectnaam: Het Grootslag Andijk / ECW

Locatie:  Andijk/ Het Grootslag

Categorie: Aardwarmte in glastuinbouw

Projectbeschrijving: Het Grootslag is een glastuinbouwgebied van 150 – 200 ha. Tien lokale glastuinbouwbedrijven nemen samen met ECW deel in ECW Geo Andijk BV. Tien glastuinbouwbedrijven ontvangen warmte van de twee geothermiedoubletten. Beoogd wordt hiermee circa 50% van de warmte van het gebied duurzaam in te vullen. Op termijn kunnen mogelijk ook kleinere ondernemingen en particulieren worden aangesloten op het warmtenet van ECW.

Zie de website: www.ecwnetwerk.nl

Vermogen: 14 MWth   /  Temperatuur: 92 °C