Creation: Free Design

Andijk

Andijk

Andijk

Projectnaam: AndijkECW afsluiters small

Locatie:  Andijk/ Het Grootslag

Vermogen: 14 MWth (verwacht)

Temperatuur: 92 °C

Operator: ECW Geo Andijk B.V.

Bijzonderheden:
Dit project omvat de aanleg van vier aardwarmteputten, tezamen twee zogeheten geothermische doubletten. De boringen vinden eind van 2017 plaats, tot een diepte van circa 2.000 meter. Op dit moment heeft ECW al twee warmteinstallaties in het glastuinbouwgebied Agriport A7, voor de verduurzaming van warmtebehoefte in de kassen en eventuele andere bedrijven. in dat gebied. dit project staat hier los van.

Eind 2018 wordt aardwarmte geleverd aan de afnemers in Het Grootslag.